Dec 19, 2012 - Eye opener    Geen reacties

Wat heb jij gesproken?

Psalm 91:2 “Ik zeg tot de HERE: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.”

Toen er grote storm opstak terwijl Jezus en Zijn discipelen op een boot waren op het meer van Galilea, zei Hij niet tegen Zijn discipelen: ‘de storm is hier om ons te leren moedig te zijn.’ In plaats daarvan nam Hij autoriteit over de storm en zei: ‘Vrede, wees stil!’ en er was een perfecte kalmte. (Markus 4:39)

Toen Hij de weduwe van Nain wiens enige zoon overleden was en op een ander moment de twee zusters wiens broer Lazarus gestorven was ontmoette, zei Hij niet tegen hen: ‘God wilde ze thuishalen.’ Nee, Hij sprak tegen de dode zoon: ‘Jonge man, ik zeg je, sta op!’ (Luk 7:14) Bij het graf van Lazarus zei Hij: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ (Joh 11:43) Beiden werden weer levend.

Wat heb jij gesproken over je situatie?
Wanneer je pijn in je lichaam voelt, zeg niet van God ‘De Heer wil me ziek hebben om me te leren meer op Hem te vertrouwen.’ In plaats daarvan mag je zeggen: ‘Heer Jezus, ik dank U dat ik dankzij Uw striemen ben genezen’. (1 Pet 2:24)

Als je de touwtjes aan elkaar probeert te knopen, zeg dan niet dat de Heer je armoede geeft om je nederig te maken. Zeg in plaats daarvan, ‘de Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets’. (Psalm 23:1)

Als je een lastige baas hebt op je werk, zeg niet ‘de Heer is mijn geduld, ik zal volhouden’. Zeg: ‘de Heer is mijn helper, ik zal niet vrezen. Wat kan een mens mij doen?’ (Heb 13:6)

We leven in de laatste dagen waarin terroristen aanvallen en er liggen dodelijke virussen op de loer en de wereld is bang. We zullen niet negatief spreken en angstig zijn zoals de mensen in de wereld. Nee, we zullen Gods Woord spreken en regeren over deze omstandigheden. Net als de psalmist zullen we van de Heer zeggen: ‘Hij is mijn toevlucht en mijn vesting; Mijn God, op wie ik vertrouw.’

Ontdek wat Gods Woord zegt over je situatie, geloof het en spreek het uit. Omdat Gods Woord niet vruchteloos tot Hem terug zal keren (Jes 55:11), zul je zien wat je gelooft en beleden hebt!

Bron: Joseph Prince Ministries

Plaats hier een reactie

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.