Feb 5, 2015 - Eye opener    Geen reacties

Alles wat Jezus voor God is, ben jij!!!

2 Korintiërs 5:21 “God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.”

Wanneer een Israëliet een dier als zijn zondoffer brengt, legt hij zijn hand erop vóór hij het doden. (Leviticus 4: 1-4) Door het leggen van zijn hand op het zondoffer, worden zijn zonden overgebracht naar het onschuldige dier. Het dier sterft voor zijn zonden en hij gaat vrijuit.

In tegenstelling tijdens het brandoffer, wanneer de Israëliet zijn hand op het dier legt (Leviticus 1: 3-4) worden de schoonheid, waardigheid en acceptatie van het onbevlekte dier overgebracht naar hem. God aanvaardt de perfectie van het geofferde dier tot verzoening voor de mens. Omdat God het onbevlekte brandoffer aanvaardt, heeft de aanbieder ervan nu het recht om voor God te staan.

Weet je dat de twee offers spreken van Jezus’ offer van Zichzelf toen Hij aan het kruis hing? Hij is zowel ons zondoffer en brandoffer – “Want Hij, die geen zonde kende is voor ons tot zonde [als onze zondoffer] geworden, dat wij de gerechtigheid van God in Hem zouden worden [als ons brandoffer]”. Op het moment dat je je geloof in Hem stelt, wordt door Zijn ene offer, jouw zonden overgebracht naar Hem en Zijn gerechtigheid word overgebracht naar jou. Dat is de genade van God naar jou toe!

Als ons zondoffer offerde Hij Zichzelf voor eens en altijd. (Romeinen 6:10) Het zondoffer was nooit een dagelijkse offer, omdat God niet wil dat Zijn volk zonde-bewust is. Echter, het brandoffer was zowel een ochtend als een avond offer (2 Kronieken 13:11), omdat God wil dat Zijn volk gerechtigheid-bewust is!

Geliefden, God wil dat je dagelijks beseft dat Jezus jouw brandoffer is, en dat je kan zeggen: “Vader, ik dank U, dat Jezus mijn brandoffer is. Alles wat Jezus voor U is -Zijn gerechtigheid, excellentie, schoonheid en perfectie- is overgedragen aan mij. Jezus heeft Uw onbewolkte gunst, dus ik geniet van Uw onbewolkte gunst in mijn leven. Jezus is de gerechtigheid van God, dus ik ben de gerechtigheid van God in Christus. Zoals Hij is voor U, dat ben ik!”

Omdat Jezus uw brandoffer is, ben jij wat Hij nu voor de Vader is! Dat is wat het betekent om in Christus te zijn.

Plaats hier een reactie

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.