Dec 11, 2015 - Eye opener    Geen reacties

GEBRUIK JE DUBBELE PORTIE SPREEK KRACHT

1 Petrus 2: 9 “Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige antie, een volk (Gode) ten eigendom..”

God noemt ons “een koninklijk priesterschap”. Dit betekent dat wij koningen en priesters zijn onder het koning-priesterschap van Jezus Christus. Dit is nog nooit eerder gebeurd in de geschiedenis van Gods volk. In het Oude Testament waren koningen en priesters twee verschillende groepen mensen. Je was of een koning of priester, maar niet beide tegelijk.

Vandaag de dag, omdat we in Christus zijn, zijn wij koning-priesters, een koninklijk priesterschap. Dit betekent dat we een dubbele portie van spreek kracht hebben: Als koningen, “want het wood eens konings is machting” (Prediker 8: 4), en als priester, “naar hun uitspraak zal elke rechtsgeding en elk geval van lichamelijk letsel beslecht worden”. (Deuteronomium 21: 5)

Dus als je een christelijke zakenman, zul je een voorsprong op wereldse zakenlieden hebben. Wat jij spreekt over je zakelijke deals zal gebeuren. En als je vals wordt beschuldigd, weet dan dat door jouw woord, er met elke controverse en elke aanval zal worden afgerekend!

En als een koning-priester ouder, wanneer je jouw kinderen zegent, hebben jouw woorden de macht om bovennatuurlijke gebeurtenissen in beweging te zetten die hen in Gods overvloed en overvloedige genade zal brengen. En er zal zo’n moed en de veerkracht over hen zijn dat het hen zal bisjtaan om de gevechten van het leven te winnen zijn!

Als de duivel naar je toe komt en zegt dat je jong zal sterven, want je vader en grootvader stierf jong, of dat je nooit succesvol zal zijn omdat je niet goed bent opgeleid, vergeet dan niet dat de duivel geen koning en geen priester is. Er zit geen kracht in zijn woorden. Maar er is kracht in jou, omdat jij een koning-priester in Christus bent!
Dus in plaats van het met hem eens te zijn, geloof en verklaar: “Ik zal niet jong sterven. Met een lange levensduur zal Hij zegenen en zijn velossing laten zien!” Zeg:” De Heer zal mijn weg voorspoedig maken en geeft mij goed succes!”

Of wanneer je teneergeslagen bent, gegrepen door omstandigheden oid. Sta dan op en spreek! God is voor jou, Jezus leeft in jou, niets kan tegen jou zijn!!

Gebruik je dubbele deel van spreek kracht en zie Zijn beloftes en zegeningen tot uiting komen in je leven!

Plaats hier een reactie

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.