Mei 21, 2013 - Eye opener    1 reactie

Geen slapeloze nachten meer!!

Psalm 127: 2 “Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, je laat te ruste legt, je aftobt voor wat brood – hij geeft het zijn lieveling in de slaap.”

Ben jij een van degenen die moeite heeft met slapen ’s nachts? Misschien dat je vanmorgen zei: “Ik was de hele nacht op – mijn zoon had hoge koorts” of “Ik heb maar twee uur geslapen – ik was mijn presentatie aan het verbeteren” of “Ik kon helemaal niet slapen – ik was bezorgd over de rekeningen die zich opstapelen.”

God “geeft het Zijn beminden in de slaap”. Wie zijn Zijn geliefden? Jij en ik! Want we zijn in Christus, wij zijn Zijn geliefde. (Efeziërs 1:6, 2 Tessalonicenzen 2:13)

God zegt: “Het is tevergeefs, dat gijlieden vroeg opstaat, laat opblijft, brood der smarten eet …” Met andere woorden, het is zinloos je zorgen te maken en slaap te verliezen want de waarheid is, “Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers; als de HEER de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde.”(Psalm 127:1)

Dus laat God degene zijn die je carrière bouwt en op je financiële situatie let. Laat Hem degene zijn die je gezondheid, huwelijk en kinderen bewaakt. Maak je geen zorgen en blijf laat op alsof je de bron bent, of degene die de macht heeft om dingen te laten gebeuren en de situatie te redden. Nee, God is de ene en Hij zegt tegen je: “Mijn geliefde kind, gooi die zorg naar Mij en ga slapen.” En terwijl jij slaapt, werkt Hij aan je situatie. Hij, die noch sluimert noch slaapt (Psalm 121:3-4), werkt voor je als jij slaapt!

Maar omdat we zulke doeners en performers zijn, is het moeilijk voor ons om los te laten en het aan God over te laten. Maar wanneer we dat doen, al onze zorgen, angsten en zorgen voor eens en voor altijd in Zijn handen leggen, zullen we zien hoe Hij liefdevol en oplettend voor ons zorgt. (1 Petrus 5:7) We zullen Hem zien afrekenen met onze problemen en dingen ten goede laten werken. (Romeinen 8:28)

Geliefden, vertrouw jouw Vaders liefde voor jou. Werp uw zorgen op Hem en heb geen slapeloze nachten meer!

1 reactie

  • Dank voor deze bemoediging!

Plaats hier een reactie

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.