Mei 13, 2013 - Overdenkers    Geen reacties

Het Vader hart


Het hart van de Vader zit vol met liefde voor jou!

1 joh 5:12 “Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.”

Wat is het heerlijk om Hem te kennen en het leven te hebben.
Het leven niet hebben is geen aanklacht, God wil je in de positie brengen om Hem te leren kennen. In het leven van elke dag, het leven voelen spoelen.

Zonder Hem is het onmogelijk om dingen zo bloeiend te maken zoals Hij bedoeld.
Met Hem kun je alles!!
God wil een lach in je hart.
De Heilige Geest blaast ons nieuw leven in.

Spreuken 8:30 “Ik was zijn lieveling, een bron van vreugde, elke dag opnieuw. Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid,”

Jezus kwam naar de wereld, daarvoor was Hij “gewoon” kind, spelend voor Zijn aangezicht, het aangezicht van God.
Dat heeft God voor ons over gehad, dat leven!
Nu zijn wij ook: spelend voor Zijn aangezicht.
Wij mogen rusten, genieten.

1 kor 1: 30 “Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door Hem worden wij verlost”

Hij is bij je. Je bent in Hem!
Zonder hem kun je alleen het gedrag wat je hebt gedaan nog een keer proberen. Met Hem is alles nieuw!
Jij bent in Hem tot wijsheid, rechtvaardig, heilig (beste voor jou en geliefden willen) verlost!
Alles wat je nodig hebt is Hij geworden.

Alleen weten dat je rechtvaardig bent hoeft je nog niet te helpen in dit leven.

1 joh 2:15-16 “15 Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem, 16 want alles wat in de wereld is – zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht –, dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld”

“de liefde van de vader niet in Hem” wordt mee bedoeld: De liefde van de Vader niet werkbaar in Hem.
Als dit gebeurd, geen veroordeling voor, de liefde van de Vader in jou werkzaam is.
De liefde is niet dat jij Hem lief hebt, maar dat Hij jou liefheeft.
Als die liefde in jou zit wordt dat uit je leven geduwd.
Weten dat je geliefd bent, zorgt voor glimlach in je hart.

Markus 7:34-35 “34 Hij sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem: ‘Effata!’, wat betekent: ‘Ga open!’ 35 Meteen gingen zijn oren open, zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken.”

Als jij naar Jezus kijkt, zie je dat Jezus met de vader fluistert en zegt tegen je: Effatha!! Wordt geopend: ruimte om lief te hebben, wordt geopend…
Jezus “zucht” met ons mee.

Laat zelf alles los, elke situatie en laat God het doen! Hij is de wijsheid.
Niks op eigen benen staan, ik sta op genade grond!

Hebreen 4:16 “Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden”

2 kor 4:6 “De God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,’ heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.”

De kennis die ons leven volstroomt straalt af van het gezicht van Jezus!
Waar je ook mee komt bij de Vader, het straalt af van het gezicht van Jezus!

Petrus verraadde Jezus, dan kijkt Jezus Petrus aan. Vanuit liefde.
Eerste ontmoeting met Petrus en Jezus na het kruis: Jezus aanschouwt hem (behold).
En Jezus zegt: Simon vanaf nu word jij Petrus.
Riet (Simon – Riet waait mee, geen vaste richting) wordt rots (Petrus).
En Ik ga de rots in!

En later zegt Petrus tegen de Joden: jullie hebben hem verloochent en gekruisigd.
Dit kan hij alleen zeggen doordat Jezus in hem zit! Petrus heeft de genade zo goed begrepen!!

Romeinen 8:31-32 “31 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? 32 Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken?”

Zonder Jezus kan je niks doen. Met Hem wil je ook niet meer zonder Hem!

Plaats hier een reactie

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.