Sep 28, 2012 - Overdenkers    Geen reacties

Terugkijken en begerend bidden


Marcus 11: 12-26:
De vijgenboom en de tempel
12Toen ze de volgende dag uit Betanië vertrokken, kreeg hij honger. 13Hij zag in de verte een vijgenboom die in blad stond en ging erheen in de hoop iets eetbaars te vinden, maar toen hij bij de boom gekomen was, vond hij geen vruchten; het was namelijk nog niet de tijd voor vijgen. 14Hij zei tegen de boom: ‘Nooit ofte nimmer zal er nog iemand vruchten van jou eten!’ Zijn leerlingen hoorden dit.
15Ze kwamen in Jeruzalem. Hij ging de tempel binnen en begon iedereen die daar iets kocht of verkocht weg te jagen; hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver, 16en hij liet niet toe dat iemand voorwerpen over het tempelplein droeg. 17Hij hield de omstanders voor: ‘Staat er niet geschreven: “Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn”? Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!’ 18De hogepriesters en de schriftgeleerden hoorden wat er gebeurd was en zochten naar een mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen; ze waren bang voor hem, omdat het hele volk in de ban was van zijn onderricht. 19Nadat de avond gevallen was, gingen Jezus en zijn leerlingen weg uit de stad.
20Toen ze ’s morgens vroeg weer langs de vijgenboom kwamen, zagen ze dat hij tot aan de wortels verdord was. 21Petrus herinnerde zich het voorval en zei: ‘Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt, is verdord.’ 22Jezus zei tegen hen: ‘Heb vertrouwen in God. 23Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. 24Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen. 25Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft.’

Jezus praat hier tegen een boom, hij zegt tegen een vijgenboom die geen vrucht draagt (vers 14): Laat niemand meer vrucht van u eten in eeuwigheid!”.
In het vers (13) staat wat Jezus van plan was: “En toen Hij in de verte een vijgenboom zag die bladeren had, ging Hij erheen om te zien of Hij er ook iets aan zou vinden. En erbij gekomen, vond Hij niets dan bladeren, want het was niet de tijd voor vijgen”.

Bijzonder he? Jezus wist dat het nog niet de tijd was voor de vijgenboom om vrucht te dragen, toch gaat Hij erheen om te kijken of er vrucht is en vervloekt de boom vervolgens omdat de boom zich “aan de natuur” houdt.

Hieruit merk je gelijk al dat er iets anders aan deze uitspraak zit. Jezus wil Zijn discipelen en ons is duidelijk maken met deze zin. Er staat namelijk in vers 14 (na de vervloeking) “En Zijn discipelen hoorden het”.

Op dat moment lijkt het klaar, ze lopen verder naar Jeruzalem, niemand heeft het meer over de boom.
Dan gebeurd er iets waaruit later blijkt dat dit bij de boodschap hoort die Jezus ons wil leren: Hij gaat naar de tempel, het huis van gebed.

De volgende dag gaat Jezus weer op stap met Zijn discipelen. Niemand denkt meer aan de vijgenboom, waarschijnlijk, maar aan de gebeurtenissen in de tempel, Jezus die orde op zaken stelt in het huis van gebed!
En dan gebeurd het (vers 20, 21): En toen zij er ’s morgens vroeg voorbijgingen (voorbij Jeruzalem), zagen zij dat de vijgenboom verdord was, van de wortels af. En Petrus (tuurlijk, altijd Petrus), die het zich herinnerde, zei tegen Hem: Rabbi, kijk, de vijgenboom die U vervloekt hebt, is verdord.”
Wat dan volgt, is een levensles in één zin van Jezus: “Heb geloof in God”.
Oftewel: Wat denk je nou Petrus, ik heb gister die boom toch vervloekt, natuurlijk is hij verdord. Maar zo zegt Hij het niet, hij zegt het als een uitdaging.. Heb geloof.
Dan legt Jezus het uit, de les van de verdorde boom (vers 23): “Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt.”
Dat is de mooie beeldspraak van Jezus, voor visueel ingestelde mensen. Dan maakt hij dit beeld duidelijk door te zeggen (vers 24): Alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.”

Dit is een onwijs mooie les, maar vraagt geloof en vertrouwen. Je moet namelijk al geloven (in je hart) dat datgene wat je bidt is gebeurd, voordat je het daadwerkelijk in handen hebt of voor ogen hebt.
Jezus leert ons twee wijze lessen: Als Hij niet met Zijn discipelen was teruggegaan hadden zij nooit gezien dat de boom verdord was. Het is dus belangrijk om terug te gaan, om terug te kijken naar dingen waar je voor bidt. Hoe kun je anders het wonder zien?
Waarom gaan we niet terug? Bang dat het toch niet gebeurd? Geen geloof in goede afloop? Bang om teleurgesteld te worden?
Bid, geloof, kijk terug.

Woorden van de gelovige hebben kracht. “Dood en leven is in de macht van de tong” Spreuken 18: 20 ,21 “Van de vrucht van iemands mond wordt zijn binnenste verzadigd; hij verzadigt zich van de opbrengst van zijn lippen.”
In Jakobus 5 vers 16 staat het erg mooi en duidelijk: “… Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.” Wanneer ben je rechtvaardig voor God? Wanneer kun je recht voor God staan? Door geloof in Jezus. Door Jezus zijn wij rechtvaardig voor God.
Wat houdt dit nou in? Klinkt leuk, rechtvaardig voor God door Jezus, maar wat is de essentie hiervan.
Wij kunnen als mensen niet recht voor God staan, ons zondige leven belemmert dit. Doordat Jezus voor ons gaat staan (ons heeft vrijgekocht door te sterven aan het kruis) kijkt God door Jezus naar ons.’
Hier zit het hem in, Jezus gaat op 1 lijn met ons staan: Johanns 14: 12 “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.”
Jezus zegt dus dat (door geloof in Hem, en dus rechtvaardig zijn voor God en op 1 “lijn” staan met Jezus) wij dezelfde kracht hebben als Hij.

Helpt deze belofte ons niet om sneller terug te kijken? Ons gebed heeft dezelfde kracht als het gebed van Jezus. Geloof dat wat je bidt je al ontvangen hebt. Dat is de tweede les die Jezus ons leert.
Vertrouw op God, geloof dat Hij je geeft waar je om vraagt.

Weet je wat zo mooi is aan Jezus, Hij daagt ons uit, door een (simpele) vijgenboom te vervloeken.
Hij daagt ons uit om in geloof en vertouwen te bidden en terug te gaan om te kijken!

Plaats hier een reactie

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.