Mrt 4, 2013 - Overdenkers    1 reactie

Net zo rechtvaardig als Jezus

“Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonden kunnen leven?” (Romeinen 6:2)

Met dood wordt niet dé dood bedoeld, maar het vrij zijn van zonden. Niet meer leven uit het vlees, maar vanuit de Geest.
Met “leven” wordt bedoeld wat God je gunt.

Romeinen 5:15 “Maar de genade gaat zijn overtreding verre te boven. Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven, maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger”

Hier worden twee invloedsferen onderkend, invloedsfeer van de zonde en van Jezus, de genade
De invloedsfeer van de zonde heeft als gevolg dat alle mensen sterven (straf).
De invloedsfeer van Jezus, de genade: staat voor leven en is veel overvloediger!

De genade van God is zoveel meer dan de zonde! Er is geen zonde te groot voor de genade van Jezus.
Genade is onverdiende gunst. Iets wat wij niet verdienen (vergeving en leven) krijgen we toch (genade).

Romeinen 5:18 – “Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven.”

De veroordeling waarover wordt gesproken (door de overtreding van een mens) hoort bij de invloedsfeer van de zonde.
De vrijspraak die wordt genoemd hoort bij de invloedsfeer van Jezus!

Romeinen 5:21 – “Zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden, dankzij Jezus Christus, onze Heer.”

Als zonde heerst, dan volgt dood. Hoort bij de invloedsfeer van de zonde.
Als genade heerst, volgt vrijspraak en eeuwig leven. Hoort bij de invloedsfeer van Jezus.

De wet van de zonde leidt tot de dood. De wet houdt je zondig omdat je de zonde ziet, leert kennen en het niet lukt om je er van af te houden. Wanneer je daar aan vast blijft houden volgt de dood.
De stap naar onverdiende gunst is makkelijk te maken. Romeinen 5:18: door de rechtvaardigheid van één enkel mens (Jezus) wordt je vrijgesproken.
Jij bent zo rechtvaardig als Jezus!! God ziet jou, door Jezus als Jezus.

Geloven komt door horen.

Romeinen 6:6-8 – “6 Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. 7 Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 8 Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven,”

We mogen weten (= geloven) dat Jezus de dood heeft overwonnen en dat wij vrijgesproken zijn door Hem!

Romeinen 7:6 – “We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd; we zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de Geest.”

Dit is de bevrijding van de invloedsfeer van de zonde en de stap naar de invloedsfeer van Jezus, de genade.

Zo moet je jezelf ook zien. Dood voor de zonde (invloedsfeer van de zonde), levend voor Jezus (in de invloedsfeer van Jezus)!

Romeinen 6:11 – “Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God.”

Nog steeds zondig je, maar je bent goedgekeurd! Je wordt niet gestraft, je bent gewild, geliefd, zoals God van Jezus houdt, houdt hij van ons!
De wet bracht geen leven, de wet brengt de dood. Wij kunnen ons niet aan de wet houden, dus dat schiet niet op. Jezus heeft afgerekend met die zonde, zodat de wet niet meer boven ons staat (macht over ons heeft). De wet is dus volbracht (afgelost, betaald).
Genade, en het bewust zijn daarvan, overwint zonde in je leven. Je gaat steeds minder compenseren! Je wil steeds minder zondigen. Hoe komt dat? Omdat de wet volbracht wordt in je: levend voor Jezus, leven in de Geest, van binnenuit veranderen!

Antwoord op de vraag “Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonden kunnen leven?”(Romeinen 6:2) : Romeinen 6:14 – “De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.”
Oorspronkelijk vertaling: “Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.”
De zonde zal niet langer heersen over je: vanuit invloedsfeer van genade!

Dus:

Romeinen 6:13 – “Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid”

Conclusie:

Romeinen 5:17 – “Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo’n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus.”

Genade is er overvloedig!

1 reactie

  • Hallelujah. Het evangelie van genade moet weer klinken in gemeentes.
    We zijn met z’n allen zo erg toe aan de gave van geen veroordeling!
    Ik bidt dat je schaamteloos het evangelie van genade zal verkondigen en dat God je zal zegenen. Laar je niet ontmoedigen, maar verkondig Gods goedheid.

Plaats hier een reactie

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.