Dec 5, 2012 - Overdenkers    Geen reacties

Aanvaard het zoonschap

Hebreen 12:26-29 “26 Destijds deed zijn stem de aarde beven, nu heeft hij deze belofte gedaan: ‘Nog eenmaal zal ik de aarde doen beven, en met de aarde ook de hemel.’ 27 Met dat ‘nog eenmaal’ wordt bedoeld dat wat geschapen is, wankelt en verdwijnt, zodat alleen blijft wat onwankelbaar is. 28 Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden, om God zo te dienen dat hij er behagen in schept, met eerbied en ontzag. 29 Onze God is een verterend vuur!”

Vers 28: “Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden”

Romeinen 8:1 “Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld”

Er is geen veroordeling. Je wordt niet aangekeken als dat je fout bent of doet, dat is een onwankelbaar koninkrijk!
Alle fouten zijn op Christus gelegd, daarom geen veroordeling, Jezus is gestorven en Hij is opgestaan voor alle zonden.

Romeinen 8:38-39 “Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.”

Er is geen veroordeling (rom8:1) en niemand kan ons scheiden van die liefde van God! Dat is een onwankelbaar koninkrijk. Onwankelbare liefde. Zonder eisen.

Romeinen 8:15-17 “15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’.16 De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. 17 En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister.”

Wij zijn wankelbaar! Wij zijn van uit ons zelf niet standvastig. Als God zegt: “Ik geef je al mijn liefde, je bent onschuldig.” Voelen wij ons toch schuldig, denken we “Nee dat kan niet, ik??”
We moeten ons zelf afleggen en hebben de Heilige Geest nodig om onwankelbaar te worden.
We hebben de Geest niet ontvangen om in angst te leven.
Angst = gebondenheid
De Geest helpt ons van die angst af.

In Romeinen 8:15 staat “Abba, Vader” dat betekent: “Papa, Vader”
Wij mogen papa zeggen tegen God. Wat wil God ons hiermee laten zien:
Dat wij kinderen zijn. Waar denk je aan bij kinderen: onschuld!
Kinderen zijn onschuldig.
God heeft de Heilige Geest gegeven zodat wij abba, papa, kunnen zeggen, daarmee wil hij ons laten zien dat we onschuldig zijn.

Romeinen 8:16 “De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.”
De geest verzekert/getuigt met onze geest ons dat wij Gods kinderen zijn.
Verzekeren is in het grieks (officiële Bijbelvertaling) martu’reo
Dat is getuigen.
Getuige zijn dat men iets heeft gehoord of gezien of dat men iets weet door goddelijke openbaring of inspiratie!
“Geest van het zoonschap”, wij zijn één in Jezus
Daarin moeten wij leren leven, dat aannemen en in groeien! Wij zijn kinderen van God. Jij bent zijn zoon (m/v)!
God geeft de Geest om daarvan in ons te getuigen!

In vers 17b wordt gesproken over “Delen in zijn lijden”. Dit gaat niet om het kruislijden.
Lijden wat wij nog hebben is uitkomen voor Zijn naam! Als we hem vader noemen, abba, daar moet je voor lijden, dat snapt niet iedereen. Mensen zullen je erom uitlachen.
Dat lijden wordt bedoeld.
Maar als je het zoonschap aanvaart, aanvaart dat je kind van God bent, dan ben je automatisch ook Zijn erfgenaam en deel je in Zijn heerlijkheid!
2 petrus 1:17 “Want hij ontving van God, de Vader, eer en luister, toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’”

Majesteitelijke luister.. in grieks is dit “megalopre’pes”, dit betekent letterlijk “Hoogwaardig”:
1) passend bij een groot man, voornaam
2) vol majesteit, majesteitelijk

Daar delen wij in!!
God zegt: “Jij bent mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb”
Dit zegt de vader voortdurend tegen ons! Hier getuigt de Geest met onze geest in ons!! Dit wil Hij verzekeren!

De Geest van angst moet weg, die houdt je gebonden, de angst om papa te zeggen.
Hup, jij bent kind van God, hij is jouw papa!!
Dat verlangen van God, naar zijn kinderen, zie je in vrouwen: Zij krijgen op een gegeven moment het verlangen naar kinderen.

Johannes 17:23 “Ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad”
Beter kun je elkaar niet kennen: “ik in hen en U in mij”. In elkaar verweven. Zo dicht wil God de Vader, papa, bij ons zijn!

God houdt van ons, zoals hij van Jezus houdt!
Aan het begin hadden we al gezegd dat God’s liefde onwankelbaar is, altijd hetzelfde! De liefde die Hij voor ons, voor JOU, heeft is altijd op het toppunt en blijft constant!! Onwankelbaar!!!

Dan komt in ons mensen op: heb ik niet verdiend.. Kan niet voor mij zijn..
En daarvoor heeft God de Geest gegeven omdat zonder angst te aanvaarden!!

Romeinen 8:15-17 “15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’.16 De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. 17 En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister.”

Het doel van de zon is:
Aarde te verlichten
Aarde te verwarmen
Lukt dat? Ja, de zon is groot genoeg

Jezus is als de zon:
Zit op de hoogste plek, om ons te verlichten om ons te verwarmen (liefde) en Hij is groot genoeg, want het lukt!

Romeinen 8:37 “Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad.”
In alle dingen, die op ons af kunnen komen en ons angst bezorgen, zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons (onwankelbaar) heeft liefgehad!
Wees je daarvan bewust!

Je Vader wil niet dat je angstig bent! Jij bent Zijn kind!! Weet dat! Je bent Zijn erfgenaam, je deelt in Zijn heerlijkheid!

Plaats hier een reactie

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.